Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG - Bradáčová Lenka
Produkt je na skladě!

Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG - Bradáčová Lenka

Pracovní sešit k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných v 6. ročníku. Z obsahu: vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná; předpony, předložky; psaní ú - ů, n - nn, ě - je, mě - mně; párové souhlásky; vlastní jména; koncovky podstatných jmen; koncovky přídavných jmen; shoda přísudku s podmětem; přítomné tvary sloves; zájmena, číslovky; psaní čárky.
Upozornit mě, když dojde ke změně ceny: